Informacje o firmie

/Informacje o firmie
Informacje o firmie2022-11-10T09:11:43+00:00

Dane kontaktowe:
SpTelek Sp. z o.o.
ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego 4
64-360 Zbąszyń
e-mail: bok@sptelek.com.pl
tel: 68 3860 620

Skład Zarządu SpTelek Sp. z o.o.:
1. Romuald Szczepaniak – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej SpTelek Sp. z o.o.:
1. Zych Stefan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Winiarz Wojciech – Członek Rady Nadzorczej
3. Gołek Jan – Członek Rady Nadzorczej

Beneficjentem rzeczywistym SpTelek Sp. z o.o. ujawnionym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest Prezes Zarządu SpTelek Sp. z o.o. :

1. Romuald Szczepaniak

Wpis SpTelek Sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii publikujemy listę usług medialnych świadczonych przez spółkę SpTelek Sp. z o.o. oraz czasopism wydawanych przez tę spółkę:

Nazwa Spółki Nazwa usługi/czasopisma Rodzaj usługi
SpTelek Sp. z o.o. Wiadomości Lokalne Rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 

Nadawcą programu pod nazwą „WIADOMOŚCI LOKALNE” jest SpTelek Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu

ul. Gen. Dowbor-Muśnickiego 4
64-360 Zbąszyń
www.ztk.com.pl

Numer koncesji: 722/2018-TK

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.